Species

Dittopora clavaeformis Dybowski, 1877

Synonymy list
1877     Dittopora clavaeformis n. sp. — Dybowski , pp. 85, fig. Taf. 2:7,7a,7b
1878     Dittopora clavaeformis n. sp. — Dybowski , pp. 85, fig. II 7,7a,7b
1881     Dittopora clavaeformis — Nicholson , pp. 235, fig. 50
1911     Dittopora clavaeformis Dybowski — Bassler , pp. 302, fig. 3:7-7b; 11:18-24; text fig. 185
1951     Dittopora clavaeformis — Modzalevskaya , pp. 13-17
1953     Dittopora clavaeformis (Dybow. emend Bassler) — Modzalevskaya , pp. 104
1978     Dittopora clavaeformis Dybowski, 1877 — Astrova , pp. 52
1985     Dittopora clavaeformis Dybowski — Taylor & Curry , pp. 156
1986     Dittopora clavaeformis Dybowski — Modzalevskaya , pp. 76, fig. 1:1-5
2009     Dittopora clavaeformis Dybowski, 1877 — Koromyslova , pp. 155, fig. 3h
Selection of related publications
Koromyslova, A. V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Koromyslova, A. V., Fedorov, P. V., Ershova, V. B. 2009. New records of bryozoans from the Lower Ordovician of the Leningrad Region and intercolonial variability in Esthoniopora lessnikowae (Modzalevskaya). Paleontological Journal 43, 2, 153-161. Pleiades Publishing Ltd. DOI:10.1134/S0031030109020051
Modzalevskaya, E. A. 1986. Bryozoa of the family Dittoporidae from Ordovician of Leningrad area. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XXX, 74-91.
Astrova, G. G. 1978. Istoriâ razvitiâ, sistema i filogeniâ mšanok otrâda Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240. Nauka.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation. pp. 1-134.
Loading...
Classification
References based on distribution