Bryozoa

Phragmoporella maculata (Bassler, 1911)

Synonymy list
1911     Hemiphragma maculatum, new species — Bassler, pp. 295, fig. text fig. 181
1953     Hemiphragma maculatum Bassl. — Modzalevskaya, pp. 104
1978     Phragmopora maculata Bassler, 1911 — Astrova, pp. 54
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1978. Istoriâ razvitiâ, sistema i filogeniâ mšanok otrâda Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
References based on distribution