Bryozoa

Dittopora sokolovi Modzalevskaya, 1953

Synonymy list
1953     Dittopora sokolovi sp. n. — Modzalevskaya, pp. 105, 160, fig. XIII 1-4, text fig.30
1978     Dittopora sokolovi Modzalevskaya, 1953 — Astrova, pp. 52
1985     Dittopora sokolovi Modz. — Taylor & Curry, pp. 156
1987     Dybowskites sokolovi (Modzalevskaya, 1953) — Pushkin, pp. 162, fig. XII 1,2
2011     Dittopora sokolovi Modzalevskaya, 1953 — Koromyslova, pp. 943
Selection of related publications
Pushkin, V. I. 1987. Bryozoans of suborder Halloporina from Belorussia and East European Platform. Ordovician of Belarus, pp. 145-232.
Astrova, G. G. 1978. The history of development, system, and phylogeny of the Bryozoa: Order Trepostomata. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 169, 1-240.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Tudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.