Genus

Astroviella Pushkin, 1973

Selection of related publications
Pushkin, V. I. 1987. Ordovikskie mšanki podotrâda Halloporina Belorussii i smežnyh rajonov Vostočno- Evropejskoj platformy. Ordovik Belorussii, pp. 145-232. Nauka i Tehnika.
Pushkin, V. I. 1976. Novye vidy ordovikskih i silurijskih mšanok Brestskoj vpadiny. Novye vidy iskopaemyh životnyh i rastenij Belorussii, pp. 3-40. Nauka i tehnika.
Pushkin, V. I. 1973. Hemieridotrypidae, a new family of Early Palaeozoic trepostomatous Bryozoa. Paleontologicheski Zhurnal 4, 47-55.
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22. Nauka.
Astrova, G. G., Kopajevich, V. G. 1970. Bryozoa. The Silurian of Estonia, pp. 130-140. Valgus.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation. pp. 1-134.
List of species
1. Astroviella antiqua Pushkin, 1987 | Nabala StageVormsi Stage
2. Astroviella borstshovensis Pushkin, 1973 | PřidoliLower Devonian
4. Astroviella porosa (Dybowski, 1877) | Kaugatuma StageOhesaare Stage
7. Astroviella silurica Pushkin, 1973 | LudlowPřidoli