Agnatha

Podolaspididae Novitskaya, 1983

Selection of related publications
Novitskaya, L. I. 1983. Morphology of the early agnathans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 196, 1-183.