Bryozoa

Aostipora cystata (Bassler, 1911)

Synonymy list
1911     Trematopora cystata — Bassler, pp. 271, fig. 11:25, text fig. 160
1953     Trematopora cystata Bassl. — Modzalevskaya, pp. 104
Selection of related publications
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
References based on distribution