Bryozoa

Fistuliramus balticus Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Fistuliramus balticus Astrova sp. nov. — Astrova, pp. 10, fig. II 2
1990     Fistuliramus balticus Astrova,1970 — Pushkin et al., pp. 56, fig. XIV 1
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution