Species

Hemiphragma panderi (Dybowski, 1877)

Synonymy list
1877     Orbipora panderi n, sp. — Dybowski , pp. 66-67, fig. Tab. 2:9, 9a-c
1877     Orbipora Panderi n. sp. — Dybowski , pp. 66, fig. II 9, 9a-c
1911     Hemiphragma panderi (Dybowski) — Bassler , pp. 286
1953     Hemiphragma panderi (Dybow.) — Modzalevskaya , pp. 104
1970     Hemiphragma panderi (Dybowski) — Rõõmusoks , pp. 327, fig. table 17
1978     Hemiphragma panderi (Dybowski, 1877) — Astrova , pp. 53
2007     Hemiphragma panderi (Dybowski, 1877) — Koromyslova , pp. 132
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1970. Stratigraphy of the Viruan Series (Middle Ordovician) in Northern Estonia, I. pp. 1-346. Valgus.
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia. pp. 1-852. Institut Geologii Akademii Nauk Estonskoi SSR.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 91-167. Gostoptehizdat.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation. pp. 1-134.
Loading...
References based on distribution