Bryozoa

Cyphotrypa juruensis Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Cyphotrypa juruensis Astrova, sp. nov. — Astrova, pp. 11, fig. III 2
1978     Cyphotrypa juruensis Astrova, 1970 — Astrova, pp. 113
1979     Cyphotrypa cf. juruensis Astrova — Brood, pp. 173
Selection of related publications
Brood, K. 1979. Bryozoans. Sveriges Geologiska Undersökning 73, 3, 172-180. Lower Wenlock faunal and floral dynamics - Vattenfallet section, Gotland, pp. 172-180.
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution