Bryozoa
Species

Cyphotrypa juruensis Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Cyphotrypa juruensis Astrova, sp. nov. — Astrova , pp. 11 , fig. III 2
1978     Cyphotrypa juruensis Astrova, 1970 — Astrova , pp. 113
1979     Cyphotrypa cf. juruensis Astrova — Brood , pp. 173
Selection of related publications
Brood, K. 1979. Bryozoans. Sveriges Geologiska Undersökning 73, 3, 172-180.
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii.Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov , pp. 7-22. Nauka.
Loading...
References based on distribution