Bryozoa

Leptotrypella versimilis Astrova, 1970

Type specimen data
: PIN № 2504/626 , , ()
Synonymy list
1970     Leptotrypella versimilis Astrova, sp. nov. — Astrova, pp. 14, fig. V 2
1978     Leptotrypella versimilis Astrova, 1970 — Astrova, pp. 121
Selection of related publications
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22.
References based on distribution