Species

Eridotrypella sepizensis Astrova, 1970

Synonymy list
1970     Eridotrypella sepizensis Astrova, sp. nov. — Astrova , pp. 14, fig. V 3, VI 1
1978     Eostenopora sepizensis (Astrova, 1970) — Astrova , pp. 127
1979     Eridotrypella sepizensis Astrova — Brood , pp. 173
Selection of related publications
Brood, K. 1979. Bryozoans. Sveriges Geologiska Undersökning 73, 3, 172-180.
Astrova, G. G. 1970. Novye silurijskie i rannedevonskie mšanki cistoporata i trepostomata Èstonii i Podolii. Novye vidy paleozojskih mšanok i korallov, pp. 7-22. Nauka.
Loading...
References based on distribution