Bryozoa

Anisotrypidae Dunaeva et Morozova, 1967

Selection of related publications
Jiménez-Sánchez, A., Vennin, E. & Villas, E. 2015. Trepostomate bryozoans from the upper Katian (Upper Ordovician) of Morocco: gigantism in high latitude Gondwana platforms. Journal of Paleontology 89, 2, 195-221. DOI:10.1017/jpa.2014.17
Koromyslova, A.V. 2011. Bryozoans of the Latorp and Volkhov horizons (Lower-Middle Ordovician) of the Leningrad Region. Paleontological Journal 45, 8, 887-980. DOI:10.1134/S0031030111080028
Pushkin, V. 2002. Middle Ordovician bryozoa from the Podlasie-Brest Depression (Belarussian part): suborders Ceramoporina, Esthonioporina, Amplexoporina, Halloporina. Geological Quarterly 46, 4, 411-434.
Gorjunova, R. V. 1996. Phylogeny of the Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 267, 1-163.
Lavrentjeva, V. D. 1996. Development and Distribution of Bryozoans in the Ordovician of the East-European Platform. Paleontologicheski Zhurnal , 2, 52-66.
Brood, K. 1981. Hirnantian (Upper Ordovician) Bryozoa from Baltoscandia. Recent and Fossil Bryozoa: Papers Presented at the 5° International Conference on Bryozoa, pp. 19-27.
Brood, K. 1979. Bryozoans. Sveriges Geologiska Undersökning 73, 3, 172-180. Lower Wenlock faunal and floral dynamics - Vattenfallet section, Gotland, pp. 172-180.
Pushkin, V. I. 1976. Novye vidy ordovikskih i silurijskih mšanok Brestskoj vpadiny. Novye vidy iskopaemyh životnyh i rastenij Belorussii, pp. 3-40.
Männil, Ralf 1961. On the morphology of the hemisphaeric zoaria of Trepostomata (Bryozoa). ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused VI, 113-140. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused VI, pp. 113-140.
Männil, R. M. 1959. Stratigraphy of Ordovician Bryozoa from Estonia. Kandidaadi dissertatsioon, 3 köidet (I, II, III), pp. 1-852.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.