Trilobita

Oculichasmops Rõõmusoks, 1986

Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1986. Oculichasmops - a new genus of the trilobite subfamily Chasmopinae. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 35, 4, 156-159. DOI:10.3176/geol.1986.4.03
Rõõmusoks, A. 1953. New data on the Ordovician trilobite genus Chasmops of Estonia. Loodusuurijate Seltsi Juubelikoguteos, pp. 397-413.
References based on distribution