Trilobita

Oculichasmops muticus (Schmidt, 1881)

Synonymy list
1881     Phacops mutica sp. n. — Schmidt, pp. 109, fig. 3:8-9, 11:11
1925     Chasmops mutica (Schmidt, 1881) — Bekker, fig. 2:7
1986     Oculichasmops muticus — Rõõmusoks, pp. 157-158, fig. 1:1-9; 2:1-6
Selection of related publications
Rõõmusoks, A. 1986. Oculichasmops - a new genus of the trilobite subfamily Chasmopinae. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 35, 4, 156-159.
Rõõmusoks, A. 1953. New data on the Ordovician trilobite genus Chasmops of Estonia. Loodusuurijate Seltsi Juubelikoguteos, pp. 397-413.
References based on distribution