Bryozoa

Prophyllodictya lauta Lavrentjeva, 1987

Synonymy list
1987     Prophyllodictya lauta Lavrentjeva, sp. nov. — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 49, fig. V 2
1993     Prophyllodictya lauta Lavrentjeva, 1987 — Gorjunova & Lavretjeva, pp. 37
Selection of related publications
Gorjunova, P. V., Lavrentjeva, V. D. 1987. Novyj rod Prophyllodictya - drevnejšij predstavitel' kriptostomidnyh mšanok. Paleontologicheski Zhurnal 1987, 1, 41-49.