Bryozoa

Balticoporella glabra (Bassler, 1911)

Synonymy list
1911     Hemiphragma glabrum, new species — Bassler, pp. 287, fig. 10:1; text fig. 175
1953     Hemiphragma glabrum Bassl. — Modzalevskaya, pp. 104
1978     Hemiphragma glabrum Bassler, 1911 — Astrova, pp. 53
2005     Balticoporella glabrum (Bassler, 1911) — Boardman & Buttler, pp. 1090, fig. 3:3
Selection of related publications
Männil, R. M. 1959. Questions of stratigraphy and bryozoans of the Ordovician of Estonia.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Bassler, R. S. 1911. The Early Paleozoic Bryozoa of the Baltic Provinces. Bulletin of the US National Museum 77, 1-382.
References based on distribution