Bryozoa

Dianulites hexaporites Pander, 1830

Synonymy list
1830     Hexaporites — Pander, pp. 106, fig. 1:5; 28:8
1877     Dianulites petropolitanus var. hexaporites — Dybowski, pp. 30, fig. I 6,6a
1953     Dianulites hexaporites (Pand.) — Modzalevskaya, pp. 103
1985     Dianulites hexaporites (Pander) — Taylor & Curry, pp. 156
1992     Dianulites hexaporites (Pander, 1830) — Gorjunova, pp. 9, fig. 3
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 1992. Morphology and system of Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 251, 1-152.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation.