Species

Dianulites hexaporites Pander, 1830

Synonymy list
1830     Hexaporites — Pander , pp. 106, fig. 1:5; 28:8
1877     Dianulites petropolitanus var. hexaporites — Dybowski , pp. 30, fig. I 6,6a
1953     Dianulites hexaporites (Pand.) — Modzalevskaya , pp. 103
1985     Dianulites hexaporites (Pander) — Taylor & Curry , pp. 156
1992     Dianulites hexaporites (Pander, 1830) — Gorjunova , pp. 9, fig. 3
Selection of related publications
Gorjunova, R. V. 1992. Morphology and system of Paleozoic bryozoans. Transactions of the Paleontological Institute (PIN) 251, 1-152. Nauka.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 91-167. Gostoptehizdat.
Dybowski, W. 1877. Die Chaetetiden der ostbaltischen Silur-formation. pp. 1-134.
Loading...
References based on distribution