Bryozoa

Anaphragma vetustum Modzalevskaya, 1953

Synonymy list
1953     Anaphragma vetustum sp. n. — Modzalevskaya, pp. 104, 151, fig. XI 1,2
1978     ?Anaphragma vetustum Modzalevskaya, 1953 — Astrova, pp. 107
1985     Anaphragma vetustum Bassler — Taylor & Curry, pp. 156
2011     Anaphragma vetustum Modzalevskaya, 1953 — Koromyslova, pp. 946
Selection of related publications
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.