Graptolithina

Campograptus elongatus (Törnquist, 1899)

Synonymy list
1899     Monograptus elongatus — Törnquist, pp. 17, fig. 3:12-18
1913     Monograptus cf. elongatus, Törnquist — Elles et Wood, pp. 486, fig. 49:5a-c
1969     Campograptus elongatus (Törnquist, 1899) — Kaljo & Vingissar, pp. 273
Selection of related publications
Kaljo, D., Vingisaar, P. 1969. On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 18, 3, 270-277. DOI:10.3176/chem.geol.1969.3.10
References based on distribution