Cephalopoda

Orthoceras luhai Stumbur, 1956

Synonymy list
1956     Orthoceras luhai — Stumbur
Selection of related publications
Stumbur, H. A. 1956. On the nautiloids of Kohila Subseries (Upper Ordovician of East Baltic). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 42, 176-185.
Stumbur, H. 1955. Eesti NSV ülem-ordoviitsiumi nautiloiididest [Diplomitöö].
References based on distribution