Echinodermata

Hoplocrinus heckeri Männil, 1959

Type specimen data
Selection of related publications
Männil, R. M. 1959. New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 82-97. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 82-97.
Männil, Ralf 1958. Zur Stratigraphie der oberordovizischen Nabala-Stufe (FIa) in Estland. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused II, 3-17. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused II, pp. 3-17.
References based on distribution