Echinodermata

Hoplocrinus vasalemmaensis Männil, 1959

Type specimen data
Selection of related publications
Männil, R. M. 1959. New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 75, I, 82-97. Töid Eesti NSV geoloogia alalt, I, pp. 82-97.
References based on distribution