Ostracoda

Medianella intecta (Stumbur, 1956)

Selection of related publications
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Stumbur, K. A. 1956. On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 42, 186-194.
Stumbur, K. 1955. Siluri alumiste lademete ostrakoodidefaunast Eesti NSV-s. Diplomitöö nr. 47. Tartu, 67 lk., 10 fotot, juh. A. Rõõmusoks. Diplomotöö nr. 47, pp. 1-67.
References based on distribution