klass

Mammalia Linnaeus, 1758

Imetajad

Taksoni iseloomustus

Suurimetajate fossiilsed leiud Eestist on mõjutatud viimasest mandrijäätumisest. Jäävaheaegadel eksisteerinud boreaalsed või subarktilised kliimatingimused olid sobilikud mammutile (Mammuthus primigenius), karvasele ninasarvikule (Coelodonta antiquitatis) ja ürgpiisonile (Bison priscus). Nende fossiilsed leiud pärinevad erinevatest kvaternaarisetetest ning pole välistatud, et mõningatel juhtudel on tegemist ümbersetitatud materjaliga.

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Leshchinskiy, S. V., Kuzmin, Y. V., Boudin, M., Amon, L. 2021. Holes in the spinous processes of woolly mammoth vertebrae: spatial and temporal distribution, and the causes of pathology formation. Journal of Quaternary Science 36, 7, 1254-1267. DOI:10.1002/jqs.3360
Orviku, L. 1956. Põdraluude leid Võhma rabast. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Biology 5, 4, 356-362.