Cephalopoda
sugukond

Huroniidae Teichert, 1930

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Mutvei, H. 1998. Siphuncular structure in a Silurian narthecoceratid nautiloid cephalopod from the Island of Gotland.GFF 120 , 4,375-378. DOI:10.1080/11035899801204375
Klassifikatsioon