Tabulata
liik

Mesofavosites kiltsiensis Klaamann, 1959

https://files.geocollections.info/large/99/59/9959cc71-a841-44e8-8173-e026168e62ed.jpghttps://files.geocollections.info/large/9e/3f/9e3f3244-bc7b-48d8-9324-e64bee0d8dc6.jpghttps://files.geocollections.info/large/ef/05/ef05ae16-0008-4c86-ada1-2a41b77de6c7.jpghttps://files.geocollections.info/large/b7/bc/b7bca4c0-f742-4f48-a496-700eb115a72c.jpghttps://files.geocollections.info/large/27/cd/27cd6fac-490d-4c30-b896-b95ea0f70fce.jpghttps://files.geocollections.info/large/a3/1c/a31c0abc-ac02-4a2d-947b-4c9ac536c1cc.jpg
Tüüpeksemplari andmed
Sünonüümika
1959     Mesofavosites kiltsiensis sp. n. — Klaamann , lk. 261-262 , joon. 3:5-7; 4:1
1964     Mesofavosites kiltsiensis Klaamann, 1959 — Klaamann , lk. 49-50
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Klaamann, E. R. 1964. Late Ordovician and Early Silurian Favositida of Estonia. pp. 1-119.
Klaamann, E. R. 1959. On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук VIII, 4, 256-270. DOI:10.3176/tech.phys.math.1959.4.04
Loading...
Levik kirjandusandmetel