liik

Propora conferta Milne-Edwards et Haime, 1851

Sünonüümika
1851     Propora conferta sp. n. — Milne-Edwards & Haime , lk. 225
1899     Propora conferta Milne-Edwards & Haime — Lindström , lk. 93-94, joon. 8:32-39, 9:1-23, 31, 32, 35
1940     Propora conferta Edwards & Haime — Jones & Hill , lk. 209, joon. XI 3-5
1950     Propora conferta Milne-Edwards et Haime — Sokolov , lk. 228-229, joon. 6:4-5
1992     Propora conferta Milne-Edwards et Haime — Serezhnikova , lk. 20, joon. text fig. 1
2004     Propora conferta Milne-Edwards & Haime, 1851 — Mõtus , lk. 346-348, joon. 3I-L
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Mõtus, M.-A., Hints, O. (eds) 2007. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. pp. 1-64. Institute of Geology at Tallinn University of Technology.
Mõtus, M.-A. 2004. Tabulate corals from the Lower Silurian of Jämtland (Sweden). GFF 126, 4, 339-352. DOI:10.1080/11035890401264339
Klaamann, E. 1983. The Tabulate corals of Jaani and Jaagarahu Stages (Wenlockian, Estonia) and their Biozones. Lower Paleozoic paleontology of Baltics and Podolia, pp. 3-40. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut.
Klaamann, E. R. 1961. The Wenlockian tabulata and heliolitida of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused VI, 69-112.
Loading...
Klassifikatsioon
Levik kirjandusandmetel