Foraminifera
alamhõimkond

Foraminifera d’Orbigny, 1826

Kambrilised e foraminifeerid

https://files.geocollections.info/large/95/6a/956a9398-354f-4902-9df7-eee07bddc234.jpghttps://files.geocollections.info/large/6f/0c/6f0c6607-2dc4-42db-acc9-d0df07686a01.jpghttps://files.geocollections.info/large/f3/79/f379b9a0-b534-4875-86b7-8927a2a194e2.jpghttps://files.geocollections.info/large/95/01/95017ff1-ffe5-418f-9128-783fec4ddcc2.jpghttps://files.geocollections.info/large/c5/72/c5721d71-7e82-4b66-a379-4d1f58286676.jpghttps://files.geocollections.info/large/05/6d/056d794f-2600-4442-bdbf-c7610c0aa80b.jpghttps://files.geocollections.info/large/01/28/0128a145-641b-472e-a123-bc63099e3ce3.jpghttps://files.geocollections.info/large/53/79/5379f9fd-4555-4b87-ab03-2fe99b7a3dea.jpghttps://files.geocollections.info/large/43/91/43917689-121a-450b-bc35-b467fc2cff4a.jpghttps://files.geocollections.info/large/8e/cc/8ecc3fa6-a3e9-4ce6-bf8b-927edce53b92.jpg
Taksoni iseloomustus

Foraminifeerid — lühidalt

 • Nimi: foraminifeerid e kambrilised; lad k Foraminifera; ingl k foraminiferans (kõnekeeles ka forams)
 • Süstemaatiline kuuluvus: protistid, riik Rhizaria, hõimkond Foraminifera
 • Fossiliseerumine: säilivad orgaanilisest või mineraalsest ainest kestad, pehmekehaline organism oli amööbilaadne
 • Kuju: väga varieeruva kujuga (sfäärilised, ovaalsed, ebaregulaarse kujuga, spiraalselt keerdunud, torulaadsed jne)
 • Koostis: aglutineerivad, orgaaniline aines või kaltsiumkarbonaat
 • Suurus: mikrofossiilid, enamasti 0.2-2 mm
 • Kogumine ja uurimine: lahustusmeetod (orgaanilise kesta korral, kõik happed), kivimiõhikute uurimine, stereomikroskoopia, mikroskoopia, SEM
 • Stratigraafiline levik: Kambrium-tänapäev
 • Eluviis: veeline, nii bentos kui zooplankton
 • Tähtsus: biostratigraafia (alates Karbonist), keskkonnaindikaatorid
 • Eestis: esinevad vähese hulga ja mitmekesisusega Ordoviitsiumi-Siluri kivimites (aglutineerivad ja orgaanilise kestaga bentilised vormid); foraminifeeride hulka on loetud ka problemaatilisi Kambriumi kivistisi

 

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
McIlroy, D., Brasier, M. D. 2017. Ichnological evidence for the Cambrian explosion in the Ediacaran to Cambrian succession of Tanafjord, Finnmark, northern Norway.Geological Society, London, Special Publications 448 , 1,351-368. DOI:10.1144/SP448.7
Winchester-Seeto, T., McIlroy, D. 2006. Lower Cambrian melanosclerites and foraminiferal linings from the Lontova Formation, St. Petersburg, Russia.Review of Palaeobotany and Palynology 139 , 1-4,71-79. DOI:10.1016/j.revpalbo.2005.07.012
McIlroy, D., Green, O. R., Brasier, M. D. 2001. Palaeobiology and evolution of the earliest agglutinated Foraminifera: Platysolenites, Spirosolenites and related forms.Lethaia 34 , 1,13-29. DOI:10.1080/002411601300068170
Zhigulina, M. S. 1999. A New Species of Foraminifera Luekatiella estonica from the Lower Cambrian of Estonia.Paleontologicheski Zhurnal , 5,23-26.
Lipps, J. H. 1992. Proterozoic and Cambrian Skeletonized Protists.The Proterozoic Biosphere. A Multidisciplinary Study , pp. 237-241.
Posti, E. 1978. New finds of platysolenitids and gastropods from the Lontova Stage of Estonia.Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 27 , 3,103-107. DOI:10.3176/geol.1978.3.04
Mens, K. A., Pirrus, E. A. 1977. Stratotypes of the Cambrian Formations of Estonia.
Jankauskas, T., Posti, E. 1973. Micropaleontological characteristic of the stratotype sections of the Estonian Lower Cambrian.Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 22 , 2,143-148. DOI:10.3176/chem.geol.1973.2.08
Korkutis, V. A. 1966. Tubicolous Worms of the Lower Cambrian of the South of the East Baltic territory.Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and the Byelorussia. Number I (VI) , pp. 7-29.
Yanichevsky, M. 1926. Sur les restes des Tubicola de l'argile Cambrien.Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva IV. 1922-1 , 99-112.
Öpik, A. 1926. Über den estländischen Blauen Ton.Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 33 , 1,39-47.
Eichwald, E. 1860. Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie. Premier volume. Ancienne Période en deux sections. DOI:10.5962/bhl.title.52391