Ostracoda
perekond

Bolbibollia Ulrich et Bassler, 1923

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Sarv, L. I. 1968. Ostracode families Craspedobolbinidae, Beyrichiidae and Primitiopsidae in the Silurian of Estonia.
Loading...
Klassifikatsioon
organismirühmBiota
riikAnimalia
hõimkondArthropoda
alamhõimkondCrustacea
klassOstracoda
seltsBeyrichicopida
alamseltsPalaeocopa
ülemsugukondBeyrichiacea
sugukondCraspedobolbinidae
alamsugukondCraspedobolbininae
perekondAitilia
Apatobolbina
Bolbibollia
liik? prussica
estona
perekondCraspedobolbina
Moierina
Levik kirjandusandmetel