Ostracoda
liik

Hemsiella loensis Martinsson, 1962

Sünonüümika
1962     Hemsiella loensis — Martinsson , lk. 223-225 , joon. 106A-F,107A
1967     Hemsiella loensis Martinsson, 1962 — Gailite et al. , lk. 120 , joon. 7:10
Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Sarv, L. I. 1968. Ostracode families Craspedobolbinidae, Beyrichiidae and Primitiopsidae in the Silurian of Estonia.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
Loading...
Klassifikatsioon
Levik kirjandusandmetel