Ostracoda
perekond

Hallatia Kay, 1934

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Neckaja, A. I. 1973. Ostrakody ordovika i silura SSSR.
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F., Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod.Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 115 , 232-287(301). Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod , pp. 232-287(301).
Leitud liigid
Levik kirjandusandmetel