Echinodermata
sugukond

Cyclomischidae Moore et Jeffords, 1968

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR.
Yeltyscheva, R. S. (Yeltyschewa, R. S.) 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik).Voprosy paleontologii IV , 59-82.
Leitud liigid
1. Simplocrinus crassiformis (Yeltyschewa, 1964) | Volhovi ladeKunda lade