Ostracoda
perekond

Ochesaarina Neckaja, 1960

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Rubel, M., Sarv, L. 1996. Reconstruction and use of the succession of East Baltic Silurian ostracodes.Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 45 , 4,177-188. DOI:10.3176/geol.1996.4.01
Sarv, L. 1980. On the composition and distribution of the Estonian Late Wenlockian ostracode assotsiatsion.Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 29 , 3,89-97. DOI:10.3176/geol.1980.3.01
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Abushik, A. F., Ivanova, V. A., Kochetkova, N. M., Martynova, G. L., Neckaja, A. I., Rozdestvenskaya, A. A. 1960. Novye paleozojskie ostrakody Russkoj i Sibirskoj platform, Urala i Pečorskoj grâdy.New species of prehistoric plants and invertebrates of the USSR. Vol. II , pp. 280-367.
Loading...
Levik kirjandusandmetel