selts

Acanthothoraci Stensiö, 1944

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Mark-Kurik, E. 1994. Plakodermy i ih stratigrafičeskoe značenie. Stratigrafiâ i fauna nižnedevonskih otloženij tarejskogo opornogo razreza (Tajmyr), pp. 123-131. Nedra.
Mark-Kurik, E. 1973. Kimaspis, a new Palaeacanthaspid from the Early Devonian of Central Asia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 22, 4, 321-330. DOI:10.3176/chem.geol.1973.4.08
Leitud liigid
Klassifikatsioon