alamsugukond

Selenopeltinae Hawle et Corda, 1847

Valik taksonit käsitlevast teaduskirjandusest
Bruton, D. L. 1968. Ordovician odontopleurid trilobites from Estonia and Latvia. Lethaia 1, 3, 288-302. DOI:10.1111/j.1502-3931.1968.tb01742.x
Whittington, H. B., Bohlin, B. 1958. New Lower Ordovician Odontopleuridae (Trilobita) from Öland. Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala 38, 37-45.
Öpik, A. 1926. Über die Kalksandsteinfacies des Vaginatenkalkes auf der Halbinsel Baltischport und über ein Acidaspis-Pygidium aus denselben Schichten. Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi Aruanded 32, 1-2, 1-7.
Leitud liigid
Loading...