Genus

Mimospira Koken et Perner, 1925

Aiheeseen liittyvät julkaisut
Frisk, Ǻ. M., Ebbestad, J. O. R. 2007. Paragastropoda, Tergomya and Gastropoda (Mollusca) from the Upper Ordovician Dalby Limestone, Sweden. GFF 129, 2, 83-99. DOI:10.1080/11035890701292083
Isakar, M., Peel, J. S. 1997. A new species of Mimospira (Onychochiloidea, Mollusca) from the Middle Ordovician of Estonia. GFF 119, 4, 275-277. DOI:10.1080/11035899709546487
Wängberg-Eriksson, K. 1979. Macluritacean gastropods from the Ordovician and Silurian of Sweden. Sveriges Geologiska Undersökning 733, 20, 3-33.
Loading...
Levinneisyys ja viitteet