Graptolithina
Species

Pristiograptus sardous (Gortani, 1922)

Synonyymit
1922     Pristiograpyus sardous — Gortani
1943     Monograptus sardous Gortani — Pˇribyl , fig. 8:1
1943     Pristiograpyus sardous sardous (Gortani, 1922) — Pˇribyl , pp. 14-15 , fig. 1:3; 2C
1952     Pristiograpyus sardous (Gortani, 1922) — Münch , pp. 86 , fig. 18:10
2012     Pristiograptus sardous (Gortani, 1922) — Urbanek et al. , pp. 604 , fig. 5E, 6B, 8B,D
Aiheeseen liittyvät julkaisut
Paškevičius, J. 1979. Biostratigraphy and Graptolites of the Lithuanian Silurian.
Kaljo, D. (ed) 1970. The Silurian of Estonia.