Bryozoa

Hemiphragma ottawaense (Foord, 1883)

Synonymy list
1883     Batostoma ottawaense — Foord, pp. 18, fig. I 1a-f
1893     Hemiphragma ottawaense — Ulrich, pp. 300, fig. XXIV 1-4
1951     Hemiphragma ottawaense — Modzalevskaya, pp. 13, 18
1953     Hemiphragma ottawaense Ulr. — Modzalevskaya, pp. 104
1986     Hemiphragma ottawaense (Foord, 1883) — Modzalevskaya, pp. 85, fig. II 9-10
Selection of related publications
Modzalevskaya, E. A. 1986. Bryozoa of the family Dittoporidae from Ordovician of Leningrad area. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XXX, 74-91.
Modzalevskaya, E. A. 1953. Trepostomaty ordovika Pribaltiki i ih stratigraficheskoe znachenie. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) , 91-167. Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian West Russian Platform, pp. 91-167.