Tabulata

Heliolites subdecipiens Klaamann, 1984

Synonymy list
1984     Heliolites subdecipiens sp. nov. — Klaamann, pp. 65-66, fig. 1:1-2
Selection of related publications
Klaamann, E. 1984. Heliolitidis in the East Baltic Late Silurian coral communities. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 33, 2, 63-69. DOI:10.3176/geol.1984.2.04
References based on distribution