Tabulata

Multisolenia tortuosa Fritz, 1937

Synonymy list
1937     Palaeofavosites mirabilis Tshernychev — Tshernychev, pp. 86, fig. VII 4a-c
1937     Multisolenia tortuosa sp. n. — Fritz, pp. 231, fig. 1-6
1937     Palaeofavosites mirabilis n. sp. — Tshernychev, pp. 13-14, fig. 2:1a-c
1938     Palaeofavosites mirabilis Tshernychev — Tshernychev, pp. 118-119, fig. IV 4a,b
1938     Palaeofavosites mirabilis Tshernychev — Tshernychev, pp. 149, fig. text fig. 1a,b
1939     Multisolenia tortuosa Fritz — Fritz, pp. 512-515, fig. 59:3-4
1941     Palaeofavosites mirabilis Tshernychev — Tshernychev, pp. 68-69
1949     Multisolenia tortuosa Fritz — Sokolov, pp. 82, fig. 7:7-8
1950     Multisolenia tortuosa Fritz — Sokolov, pp. 222-223, fig. IV 1,2
1951     Multisolenia tortuosa Fritz var. cylindrica var. n. — Sokolov, pp. 56-59, fig. 21:1-2
1951     Palaeofavosites mirabilis Tshernychev — Tshernychev, pp. 40-42, fig. 3:5-6
1955     Multisolenia tortuosa Fritz — Sokolov, pp. 31, fig. 52:3-4
1963     Multisolenia tortuosa Fritz — Leleshus, pp. 163, 166
1964     Multisolenia tortuosa Fritz, 1937 — Klaamann, pp. 43-44
1971     Multisolenia tortuosa Fritz, 1937 — Kim, pp. 133, fig. 26:1a,b
1978     Multisolenia tortuosa Fritz — Tesakov, fig. XXVI-XXXIII
1981     Multisolenia tortuosa — Hill, pp. F558, fig. 370:1a,b
Selection of related publications
Klaamann, E. R. 1964. Late Ordovician and Early Silurian Favositida of Estonia.
Sokolov, B. S. 1951. Tabulâty paleozoâ Evropejskoj časti SSSR. Čast' II. Silur Pribaltiki (Favozitidy llandoverskogo ârusa). Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI) 53, 1-124.