Tabulata

Paleofavosites ignotus Klaamann, 1959

Synonymy list
1959     Palaeofavosites hirtus Sok. var. ignota var. n. — Klaamann, pp. 260, fig. 2:5-6; 3:1-2
1964     Palaeofavosites ignotus Klaamann, 1959 — Klaamann, pp. 27-28, fig. 6:5-6
1976     Paleofavosites rugosus — Oekentorp, pp. 179
Selection of related publications
Klaamann, E. R. 1959. On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук VIII, 4, 256-270. DOI:10.3176/tech.phys.math.1959.4.04
References based on distribution