Tabulata

Pseudoplasmopora longisepta Klaamann, 1984

Synonymy list
1984     Pseudoplasmopora longisepta sp. n. — Klaamann, pp. 68, fig. 2:3-4
Selection of related publications
Klaamann, E. 1984. Heliolitidis in the East Baltic Late Silurian coral communities. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 33, 2, 63-69. DOI:10.3176/geol.1984.2.04
References based on distribution