Tabulata

Protaraea richmondensis Foerste, 1909

Synonymy list
1909     Protaraea richmondensis — Foerste, pp. 210, fig. 4:9a,b
2012     Protaraea richmondensis Foerste, 1909 — Mõtus & Zaika, pp. 227