Tabulata

Syringoheliolites incognitus (Klaamann, 1984)

Synonymy list
1984     Dnestrites incognitus n. sp. — Klaamann, pp. 68, fig. III 4,5; IV 3-5
1992     Syringoheliolites incognitus (Klaamann, 1984) — Bondarenko, pp. 124
Selection of related publications
Klaamann, E. 1984. Heliolitidis in the East Baltic Late Silurian coral communities. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология 33, 2, 63-69. DOI:10.3176/geol.1984.2.04
References based on distribution