Species

Silenis sulcatus Abushik et Moisseeva, 1986

Synonymy list
1986     Silenis sulcatus Abushik et Moisseeva, gen. nov. — Abushik & Moisseeva , pp. 31-32, fig. Fig. 1:9-10; 2:5-8
Selection of related publications
Abushik, A. F., Moisseeva, T. I. 1986. Silurijskie flipsuridy i konvengertnye vidy longiskulid (Ostracoda) Ukrainy i Belorussii. Novyie i maloizvestnye vidy iskopaemykh životnyh i rastenij Belorussii, pp. 22-33. Nauka i Tekhnika.