Tabulata

Catenipora septosa (Klaamann, 1959)

Type specimen data
Synonymy list
1959     Palaeohalysites septosus sp. n. — Klaamann, pp. 263-264, fig. 4:2-3
1966     Catenipora septosa (Klaamann, 1959) — Klaamann, pp. 29, 44-46, fig. 10:1-7
Selection of related publications
Mõtus, M.-A., Hints, O. (eds) 2007. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook. 10th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Excursion B2: Lower Paleozoic geology and corals of Estonia. Excursion Guidebook, pp. 1-64.
Klaamann, E. R. 1966. The incommunicate tabulata of Estonia. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused , 1-97.
Klaamann, E. R. 1959. On the tabulate fauna of the Juuru and Tamsalu stages. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tehniliste ja Füüsikalis-matemaatiliste teaduste seeria / Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия технических и физико-математических наук VIII, 4, 256-270. DOI:10.3176/tech.phys.math.1959.4.04