Echinodermata

Pyrgocystis pulkovi Hekker, 1939

Synonymy list
1939     Pyrgocystis pulkovi n. sp. — Hecker, pp. 244, fig. 1:6
Selection of related publications
Hecker, R. F. 1939. Pyrgocystis iz nižnego silura Leningradskoj oblasti. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskaya , 241-246.
References based on distribution