Echinodermata

Pyrgocystis volborthi Hekker, 1939

Synonymy list
1939     Pyrgocystis volborthi n. sp. — Hecker, pp. 242, fig. 1:1-4
Selection of related publications
Hecker, R. F. 1939. Pyrgocystis iz nižnego silura Leningradskoj oblasti. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskaya , 241-246.
References based on distribution