Echinodermata

Teicherticrinus angulatus (Yeltyschewa, 1966)

Synonymy list
1966     Ristnacrinus angulatus Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 55
2000     Teicherticrinus angulatus (Yeltyschewa, 1966) — Stukalina, fig. III 7-12
Selection of related publications
Stukalina, G. A. 1988. Studies in Paleozoic crinoid-columnals and -stems. Palaeontographica 204, 1-66.
Stukalina, G. A. 1986. Zakonomernosti istoričeskogo razvitiâ krinoidej v rannem i srednem paleozoe SSSR.
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution